Home > Abjad > Peribahasa Indonesia Abjad Z

Peribahasa Indonesia Abjad Z

Berikut kumpulan peribahasa bahasa Indonesia yang dimulai abjad Z. Silakan baca dan dapatkan inspirasinya di bawah ini.

Peribahasa-peribahasa biasanya menggunakan untaian kata perumpaan yang indah dan memiliki arti-arti yang baik dan bijaksana. Peribahasa biasanya dipakai untuk menyampaikan nasihat, anjuran, sampai teguran, bahkan sindiran. Tujuannya tidak lain agar kita mendapat pandangan hidup yang baik sehingga hidup kita menjadi baik juga. Kebijakan arif ini sudah ada dari jaman nenek moyang dan diturun kepada kita sampai sekarang ini. Semoga bermanfaat.

Peribahasa Indonesia Abjad Z

Zaman beralih, musim bertukar.
Segala sesuatu (peraturan, hukuman dan sebagainya) hendaklah disesuaikan dengan keadaan zaman.
Zaman beredar musim berganti.
Musim yang tidak dapat dipastikan lagi kapan waktunya akan berganti.
Zaman Tuk Nadur berkajang kain.
Zaman yang telah lalu; sudah lama sekali.
Zikir-zikir saja jatuhkah rezeki jatuh dari langit?
Rezeki tidak datang dengan hanya berdoa.
1

Semoga Peribahasa Indonesia Abjad Z ini bermanfaat dan memberi inspirasi. Baca juga peribahasa abjad: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Suka halaman ini? Beritahu teman:

Peribahasa Popular
Bijak | Cinta | Kehidupan | Rohani | Persahabatan | Lucu / Plesetan | Jawa | Sunda | Lampung

Peribahasa Abjad
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z